Klub Seniora "Służewiak"


1. W jakich zajęciach, w ramach działalności Klubu Seniora "Służewiak", chciałaby/chciałby Pani/Pan brać udział (proszę podać własne propozycje)?

2. Proszę o podanie przedziału godzin przedpołudniowych i popołudniowych, w których mogłaby/mógłby Pani/Pan uczestniczyć w zajęciach Klubu Seniora "Służewiak"

3. Proszę wpisać swoje umiejętność/talenty/pasje, z którymi chciałaby/chciałby Pani/Pan podzielić się z innymi członkami Klubu Seniora w formie prezentacji, spotkania, warsztatów etc.

 

Przykładowe odpowiedzi: "Wykonuję rękodzieło z papieru, chętnie spotkam się z innymi mieszkańcami, aby nauczyć ich wykonywania ciekawych dekoracji" lub "Maluję obrazy, z przyjemnością pokaże je mieszkańcom spółdzielni podczas spotkania", „Jestem zainteresowany historią Służewa” itp.4. W razie udzielenia odpowiedzi na pytanie nr 3 i woli dalszej współpracy z Klubem Seniora "Służewiak", prosimy o pozostawienie kontaktu w postaci maila lub telefonu (pola nieobowiązkowe)